Hinder

Räddnignsloppet kommer att ha samma struktur som förra året.

Det kommer att bytas ut en hel del hinder och så även hindrens placering.

En hinderskarta kommer att precenteras inom kort.